بیل مکانیکی 09121901803

admin آگوست 14, 2022

فروش چکش هیدرولیکی بیل مکانیکی پیکور چکش هیدرولیکی X30 چکش هیدرولیکی GH30 پیکور NPK پیکور ان پی کی ژاپن اصل تمام لوازم اصلی قابل نصب بیل مکانیکی تناژ ۴۰ تا ۸۰تن ۲ عدد پیکور هستند. چکش هیدرولیکی وسیله ای است که بر روی بیل های مکانیکی،  گاه برای مصارف خاص بر روی وسایلی که بدین […]

admin می 23, 2022

فروش چکش هیدرولیکی بیل مکانیکی پیکور چکش هیدرولیکی X30 چکش هیدرولیکی GH30 پیکور NPK پیکور ان پی کی ژاپن اصل تمام لوازم اصلی قابل نصب بیل مکانیکی تناژ ۴۰ تا ۸۰تن ۲ عدد پیکور هستند. چکش هیدرولیکی وسیله ای است که بر روی بیل های مکانیکی،  گاه برای مصارف خاص بر روی وسایلی که بدین […]

تماس