بهترین قیمت سرسیلندر

admin نوامبر 11, 2018

سر سیلندر چیست؟ در یک موتور درونسوز سر سیلندر به قطعه ای گفته می شود که بر فراز بخش بالایی سیلندر ها قرار دارد . چنانچه بلوک سیلندر یک موتور را به تنهایی دیده باشید ، متوجه شده اید که قسمت فوقانی آن باز بوده و پیستون ها در درون سیلندر ها قابل دیدن هستند. […]

تماس