فروشنده واشرسرسیلندرموتور

admin نوامبر 11, 2018

سر سیلندر چیست؟ در یک موتور درونسوز سر سیلندر به قطعه ای گفته می شود که بر فراز بخش بالایی سیلندر ها قرار دارد . چنانچه بلوک سیلندر یک موتور را به تنهایی دیده باشید ، متوجه شده اید که قسمت فوقانی آن باز بوده و پیستون ها در درون سیلندر ها قابل دیدن هستند. […]

تماس