فیلتر لیفتراک هیوندای

admin اکتبر 13, 2018

فیلتر روغن و هواکش و گازوئیل و هیدرولیک هیوندای فبلتر روغن چیست؟ کاهش استهلاک و گرمای زیاد موتور خودرو هنگام فعالیت فقط با روغن کاری مستمر قطعات درون موتور میسر خواهد بود . پاکیزگی روغن موتور فاکتور بسیار مهمی است که باعث عمر بیشتر موتور می گردد. آلودگی هایی مانند خرده ریزهای آهنی ،دوده و […]

تماس